INVESTEERDERS

Financiële informatie

Kerncijfers op 31.08.2020

42 gebouwen (684 huureenheden) in uitbating

7 projecten in ontwikkeling (232 huureenheden)

141 MEUR – reële waarde van de vastgoedbeleggingen

37,1 % – schuldgraad

2,8 MEUR – netto huurresultaat

Periodieke verslagen

Kwartaalresultaten
Halfjaarverslagen

2020

Jaarresultaten

2020

Jaarverslagen

Overige publicaties

Aandeelhoudersvergaderingen

2020

Fusievoorstellen

2020

Prospectus

Aandeelhouderskalender


Gebeurtenis Datum
Publicatie van de jaarresultaten 2020 26/02/2021
Publicatie van het jaarverslag 2020 19/04/2021
Algemene vergadering 19/05/2021
Publicatie van de resultaten op 31 maart 2021 20/05/2021
Publicatie van de resultaten op 30 juni 2021 02/09/2021
Publicatie van de resultaten op 30 september 2021 18/11/2021
Publicatie van de jaarresultaten 2021 24/02/2022

Corporate governance

Managementteam

Raad van bestuur en comités

Audit- en risicocomité
Julien DESSART – administrateur (2)

julien DESSART

Voorzitter
Adeline SIMONT – Administratrice (5)

Adeline SIMONT

André BOSMANS – Administrateur (2)

André BOSMANS

Comité voor benoemingen en bezoldigingen
André BOSMANS – Administrateur (2)

André BOSMANS

Voorzitter
Marianne WAGNER – administratrice (1)

Marianne WAGNER

Nicolas BEARELLE – Administrateur (3)

Nicolas BEARELLE

Sandrine NELISSEN GRADE – Administratrice (2)

Sandrine NELISSEN GRADE

Investeringscomité
André BOSMANS – Administrateur (2)

André BOSMANS

Voorzitter
François de BORCHGRAVE – administrateur (1)

François de BORCHGRAVE

Julien DESSART – administrateur (2)

Julien DESSART

20201104_131558

Michel BALON

Xavier MERTENS – CEO (5)

Xavier MERTENS

Marc BRISACK – Vice CEO (5)

Marc BRISACK

Raad van bestuur

De Inclusio-raad is samengesteld uit 9 niet-uitvoerende bestuurders. Vier zijn onafhankelijk in overeenstemming met artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuur vergadert minimaal zeven keer per jaar.

André BOSMANS – Administrateur (2)

André BOSMANS

Voorzitter en onafhankelijk bestuurder
Adeline SIMONT – Administratrice (5)

Adeline SIMONT

Bestuurder
Christophe DEMAIN – Administrateur (1)

Christophe DEMAIN

Bestuurder
François de BORCHGRAVE – administrateur (1)

François de BORCHGRAVE

Bestuurder
Julien DESSART – administrateur (2)

Julien DESSART

Bestuurder
Marianne WAGNER – administratrice (1)

Marianne WAGNER

Onafhankelijke bestuurder
Matthieu de POSCH – Administrateur (2)

Matthieu de Posch

Bestuurder
Nicolas BEARELLE – Administrateur (3)

Nicolas BEARELLE

Bestuurder
Sandrine NELISSEN GRADE – Administratrice (2)

Sandrine NELISSEN GRADE

Onafhankelijke bestuurder

Investeerderscontacten en mailing lijst

20200804-De Tijd.be

xavier.mertens@inclusio.be
+ 32 2 675 78 82

XAVIER MERTENS

Chief Executive Officer

xavier.mertens@inclusio.be
+ 32 2 675 78 82

Inclusio

marc.brisack@inclusio.be
+ 32 2 675 78 82

MARC BRISACK

Vice CEO

marc.brisack@inclusio.be
+ 32 2 675 78 82

Analisten

  • Bank: Degroof Petercam – Analist : Herman van der Loos
  • Bank: Kepler Cheuvreux – Analist : Frédéric Renard