INVESTEERDERS

Financiële informatie

Kerncijfers op 30.06.2021

188,5 MEUR – reële waarde van de vastgoedbeleggingen

2,9 MEUR – netto huurresultaat

17,77% – schuldratio

Persberichten

2021
2020

Periodieke verslagen

Kwartaalresultaten
Halfjaarverslagen

2020

Jaarresultaten
Jaarverslagen

Aandeelhoudersvergaderingen

Overige publicaties

Fusievoorstellen

2020

Prospectus

Aandeelhouderskalender

Onderwerp Datum
Publicatie van de resultaten op 30 september 2021 18/11/2021
Publicatie van de jaarresultaten 2021 24/02/2022
Algemene vergadering 18/05/2022

Corporate governance

Corporate Governance Charter

Managementteam

Raad van bestuur en comités

Audit- en risicocomité
André BOSMANS – Administrateur (2)

André BOSMANS

Adeline SIMONT – Administratrice (5)

Adeline SIMONT

Comité voor benoemingen en bezoldigingen
André BOSMANS – Administrateur (2)

André BOSMANS

Voorzitter
Marianne WAGNER – administratrice (1)

Marianne WAGNER

Bart-De-Zutter

Bart DE ZUTTER

Sandrine NELISSEN GRADE – Administratrice (2)

Sandrine NELISSEN GRADE

Investeringscomité
André BOSMANS – Administrateur (2)

André BOSMANS

Voorzitter
François de BORCHGRAVE – administrateur (1)

François de BORCHGRAVE

20201104_131558

Michel BALON

Marc BRISACK – Vice CEO (5)

Marc BRISACK

Raad van bestuur

De Inclusio-raad is samengesteld uit 9 niet-uitvoerende bestuurders. Vier zijn onafhankelijk in overeenstemming met artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuur vergadert minimaal zeven keer per jaar.

André BOSMANS – Administrateur (2)

André BOSMANS

Voorzitter en onafhankelijk bestuurder
Adeline SIMONT – Administratrice (5)

Adeline SIMONT

Bestuurder
Christophe DEMAIN – Administrateur (1)

Christophe DEMAIN

Bestuurder
François de BORCHGRAVE – administrateur (1)

François de BORCHGRAVE

Bestuurder
Marianne WAGNER – administratrice (1)

Marianne WAGNER

Onafhankelijke bestuurder
Matthieu de POSCH – Administrateur (2)

Matthieu de Posch

Bestuurder
Bart-De-Zutter

Bart DE ZUTTER

Bestuurder
Sandrine NELISSEN GRADE – Administratrice (2)

Sandrine NELISSEN GRADE

Onafhankelijke bestuurder

Investeerderscontacten en mailing lijst

Inclusio

marc.brisack@inclusio.be
+ 32 2 675 78 82

Marc BRISACK

Chief Executive Officer

marc.brisack@inclusio.be
+ 32 2 675 78 82

Analisten

  • Bank: Degroof Petercam – Analist : Herman van der Loos
  • Bank: Kepler Cheuvreux – Analist : Frédéric Renard