Raad van Bestuur

De Raad van bestuur van de Beheerder bestaat momenteel uit 10 leden.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal ten einde komen op de algemene vergadering van de Beheerder die de jaarrekeningen van de Beheerder dient goed te keuren per 31 december 2018.