Wie zijn we?

Duurzame maatschappelijke impact


Antwoord op het tekort aan woningen bestemd voor personen met lage inkomsten, met de ondersteuning van kwaliteitsvolle partners (WM –Woonmaatschappijen, enz.)


Verhoogde impact dankzij de samenwerking met sociale partners die bijstand verlenen aan sommige bewoners (personen in moeilijkheden: herintegratie, werkloosheid e.d.)

Missie


Inclusio is een sociale investeerder bij uitstek die als missie heeft om kwaliteitswoningen op lange termijn aan te bieden aan zwakkere bevolkingsgroepen tegen een betaalbare huurprijs. Als bijkomend objectief wil Inclusio eveneens een bevoorrechte investeringspartner zijn in sociaal en maatschappelijk nuttige infrastructuur.


Om deze missie te bewerkstelligen, ontwikkelt Inclusio haar portefeuille volgens drie pijlers:


  • Betaalbare huurwoningen: nieuwe of gerenoveerde woongebouwen verhuurd aan sociale partners (WM – Woonmaatschappijen, gemeenten, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen) die ze op hun beurt onderverhuren, huisvesting per woning, in het kader van hun sociaal beleid
  • Handicap: door te investeren in woongebouwen die verhuurd worden aan actoren die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van mensen met een beperking
  • Sociale infrastructuur: scholen, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers, opvangcentra voor daklozen en opvangcentra voor kinderen onder gerechtelijk bevel

De vastgoedprojecten worden met de grootste aandacht geselecteerd, op basis van hun sociale impact, van hun energie- en duurzaamheidsscore, maar eveneens door rekening te houden met een objectief van maatschappelijke integratie in de plaatselijke gemeenschap. Inclusio hecht de grootste aandacht aan het feit dat haar gebouwen zich optimaal integreren in de omliggende bewoning en geen stigmatisering meebrengen voor de bewoners.

1. BIJDRAGE TOT DE MAATSCHAPPIJ

Inclusio draagt bij tot het oplossen van twee zware maatschappelijke problemen:

  • Het recht op huisvesting
  • De sociale integratie van een aantal zwakke bevolkingsgroepen

2. UNIEKE OPLOSSING

Dankzij zijn grootte, de inzet van zijn medewerkers en de complementariteit van de drie stichtende partners, beschikt Inclusio over de nodige middelen en competitieve voordelen om zijn doelstellingen waar te maken (hefboom bij de overheid, bevoorrechte toegang tot projecten, optimaal beheer, enz.)

Inclusio is erkend als B Corp door de internationale organisatie B Lab. De B Corps zijn een nieuw type bedrijven die, via hun bedrijfsvoering, actief meewerken aan het oplossen van sociale- en milieuproblemen. B Corp is de enige certificering die het alle sociale- en milieuprestaties van een bedrijf meten. www.bcorporation.net

Identiteit van de vennootschap


Stelsel Naamloze Vennootschap (NV)
Adres Herrmann-Debrouxlaan 40 – 1160 Brussel
Tel +32 (0)2 675 78 82
E-mail info@inclusio.be
RPR Brussel
BTW BE 0840.020.295
Oprichting 06.10.2011 (Onder de naam ‘Bon Pasteur’)
Boekjaar 1 januari – 31 december
Statuten Link naar pdf (FR)